Korisni linkovi

CESI vam donosi niz korisnih linkova pomoću kojih možete doći do dodatnih informacija i znanja.

 • Vladine institucije u BiH koje se bave pitanjima izbjeglih i raseljenih osoba

Vladine institucije u BiH

 • Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku. Saznajte ko su članovi, koje su im nadležnosti, pogledajte zapisnike sa sjednica i izvještaje o radu.
 • Regionalne organizacije i centri koji se bave pitanjima izbjeglih i raseljenih osoba

Regionalne organizacije i centri

 • Svjetski studijski centri koji se bave prisilnom migracijom

Studijski centri

 • NVO koje se bave pitanjima prisilne migracije širom svijeta

NVO

 • Kontakt informacije organizacija bh dijaspore

Organizacije bh. dijaspore

 • Lista medija i komunikacijskih kanala koje izbjegli i raseljeni koriste za međusobno komuniciranje

Lista medija

 • Alati za pomoć pravnicima
Tools to assist legal practitioners in asylum claims/COI      1      2

_________________________________________________

Izdvojeni linkovi

This is a list of links that will provide you with useful information on refugees refugee and IDP population in BiH and worldwide. Links are in Microsoft Excel documents.

 • Government institutions in BiH that deal with refugees and IDPs issues

Government institutions

 • The Joint Committee on Human Rights, Rights of Children, Youth, Immigration, Refugees, Asylum and Ethics. See who are the members, what is their jurisdiction, and see reports of their activities.
 • Regional organizations and centers that deal with forced migration issues

Regional Organizations

 • Worldwide study centers dealing with forced migration

Study Centers

 • NGOs dealing with forced migration worldwide

NGOs

 • Contact info of Bosnian diaspora organizations

Organizations of Bosnian Diaspora

 • List of media and communication channels that refugees and IDPs in BiH use for informing and communicating

List of Media

 • Legal tools
Tools to assist legal practitioners in asylum claims/COI      1      2

____________________________________________________________

Featured Links