Legislativa

Upoznajte se sa legislativom kojom su regulisana prava izbjeglih i raseljenih osoba, azilanata i povratnika. Ukoliko ne znate tačan naziv dokumenta, probajte ga pronaći unosom ključnih riječi u naš pretraživač.

Okvirni dokumenti

Zakonski i drugi akti u BiH bitni izbjeglim i raseljenim osobama

Zakoni

Pravilnici
Uputstva
Strategije
Sporazumi
Preporuke, priručnici, smjernice

 

Zakonski i drugi akti u Federaciji BiH bitni izbjeglim i raseljenim osobama

Zakoni

Pravilnici i uputstva

 

Zakonski i drugi akti u RS-u bitni izbjeglim i raseljenim osobama

Zakoni

Programi i odluke

Zakonski i drugi akti u Brčko distriktu bitni izbjeglim i raseljenim osobama

 

Zakonski i drugi akti u kantonima FBiH

 

Međunarodne konvencije i dokumenti

Ženevske konvencije i protokoli

UNHCR dokumenti

Become familiar with the legislation by which status and rights of refugees and IDPs is regulated. If you don’t know the name of the document you are looking for,  try typing keywords in to our search engine.

Framework Documents

Laws and Regulations on BiH State Level

 

Laws and Regulations on Federation of Bosnia and Herzegovina Entity Level

Laws and Regulations on Republic of Srpska Entity Level

 

Laws and Regulations on Canton Level

International Conventions and Documents