Mape

Mape koje možete koristiti pri istraživanju prisilne migracije u BiH i regiji. U zagradi pored svake mape piše na kom jeziku su obilježja na mapi. Neke od mapa imamo i u većim rezolucijama stoga Vas molimo da nas kontaktirate ukoliko Vam trebaju.

Opće mape

Mape prisilne migracije

Ratne mape

Etničke mape

UNHCR mape

Ekonomske mape

Maps that you can use for research of forced migration in BiH and the Western Balkans region. In parentheses next to each map you can see what language is used for markers.

General Maps

Maps of forced migration

War maps

Ethnic Maps

UNHCR maps

Economical maps